Arkansasská inštitúcia právnych predpisov poskytuje športového prokurátora Alex Guynn so záväzkom o cene Justice Award

University of Arkansas Institution of Legislation Alumni Society Rady Posledné predstavenie sa ustanovilo úvodný záväzok pre príjemcu spravodlivosti. mesiac

Cena bola poskytnutá za uznanie absolventov a dobrých priateľov za ich službu legálnemu susedstvu a legislatívnej škole.

Guynn je vedúcim partnerom v Neely a Guynn. Firmové metódy v rôznych špecializáciách právnych predpisov vrátane trestnej obrany, občianskych súdnych sporov, deliktov, obchodného práva, zákona o bankrote, domácich vzťahov, ako aj zákona o domácnosti, ujmy na zdraví, ako aj športového práva. Guynn tiež slúži ako obvodný sudca pre jedenásty západný súdny obvod.

Zdieľajte toto:
Facebook
Twarch
E -mail

Leave a Reply

Your email address will not be published.